innerquest - i am, het hogere zelf, qhapaq nan, akademie, zelfmeesterschap, sjamanisme, inca, heling, sjamanistische heling, medicijnwiel, sjamaan, energetische heling, lichtwerkTERUG IN HET LICHT Voel jij ook de verandering die gaande is op de aarde en onder de mensheid? Ervaar jij ook de intense kracht en zwaarte van de schaduw in je leven? en hoe je desondanks steeds meer gedragen wordt door het Licht? Ervaar je ook hoe oude zaken individueel en collectief gekend willen worden en hoe een onvoorwaardelijke liefde en mededogen tegelijkertijd in je hart aanwezig is en haar ruimte groter wordt? Ervaar je ook hoe we ondanks alles terug aan het keren zijn naar de Bron? Hoe daar (als je goed kijkt) geen ontkomen meer aan is en hoe eenheidsliefde in ons en in alle mensen geboren wilt worden en ook daadwerkelijk geboren wordt? Volgens berekeningen vanuit de kosmische wetten van harmonie en de kringlopen der sterren in onze Melkweg is er op dit moment (tot 2017) sprake van een overgang naar een NIEUW TIJDPERK of Aeon. We leven in de tijd van de Openbaring of Apocalyps. Een nieuw kosmisch seizoen van 63.000.000 jaar breekt aan in de kosmische cyclus of omwenteling van onze Melkweg om haar eigen as/kern (een ronde van 252.000.000 jaar met vier seizoenen van elk dus 63.000.000 jaar). Doordat vele kleinere cycli van sterren beweging -die de groei van onze Liefde en Bewustzijn op aarde beïnvloeden en mogelijk maken - terug gekeerd zijn in hun oorsprong is er een periode waarin tijdlijnen van vele dimensies samen komen en bereikbaar en beschikbaar voor ons zijn. Wij leven NU in een TIJD waarin de Grote Tijd en de kleine tijd met elkaar samen vallen en resoneren en wij als mens in staat zijn het hoogste potentieel aan mogelijkheden voor heling en in dienstbaarheid van het Geheel aan te trekken. Dit is de Tijd het hoogste potentieel als zaden van Licht en Liefde in ons Hart te planten. Zo maken wij het mogelijk dat deze dimensies zich kunnen manifesteren in ons leven en hier op aarde. Inner Quest wil dienstbaar zijn aan dit proces van individuele en collectieve transformatie.

I AM verwijst naar de IK BEN kracht die in ieder van ons aanwezig is. Door het uit spreken van: I AM wordt de realisatie en actualisatie van het Hogere Zelf in je dagelijks leven belevendigd.

lezingen - lezingen
Het Pad van de vier winden der verandering - Het Pad van de vier winden der verandering, de Qhapaq Nan, leven in waarachtigheid, liefde en vreugde.
Leergang Heling en Transformatie Technieken - Transformatie technieken, Leergang Sjamanistische Heling, Inca medicijn training, incamedicine, energetische heling, opleiding sjamanistische heling
Heling Praktijk Inner Quest - Heling praktijk Inner Quest
missie en visie - missie en visie
activiteiten - activiteiten
Avani van Leeuwe - Avani van Leeuwe
praktische info & contact - praktische info & contact


innerquest - i am, het hogere zelf, qhapaq nan, akademie, zelfmeesterschap, sjamanisme, inca, heling, sjamanistische heling, medicijnwiel, sjamaan, energetische heling, lichtwerk
munayki -
Flash CMS Olga Flash content management system flash web design, rich internet applications, ria, photography