innerquest - i am, het hogere zelf, qhapaq nan, akademie, zelfmeesterschap, sjamanisme, inca, heling, sjamanistische heling, medicijnwiel, sjamaan, energetische heling, lichtwerkTERUG IN HET LICHT Voelen jij ook de verandering na december 2012? Ervaar jij ook de intense kracht en zwaarte van de schaduw in je leven? en hoe je desondanks steeds meer gedragen wordt door het Licht? Ervaar je ook hoe oude zaken individueel en collectief gekend willen worden en hoe tegelijkertijd een Onvoorwaardelijke Liefde en Mededogen in je Hart aanwezig is? Ervaar je ook hoe we ondanks alles terug aan het keren zijn naar de Bron? Hoe daar (als je goed kijkt) geen ontkomen meer aan is en hoe het ChristusBewustZIJN in ons en in alle mensen geboren wilt worden en ook daadwerkelijk geboren wordt? Volgens berekeningen vanuit de kosmische wetten van harmonie en de sterren kringlopen in onze Melkweg is tot 2017 sprake van een overgang naar een nieuwe TIJD; een nieuw seizoen van 63.000.000 jaar in de cyclus en omwenteling van onze Melkweg om haar eigen kern (een ronde van 252.000.000 jaar met vier seizoenen van elk dus 63.000.000 jaar). Doordat vele cycli van beweging -die belangrijk zijn voor de groei van onze Liefde en Bewustzijn- terug gekeerd zijn in hun oorsprong is er een periode waarin tijdlijnen van vele dimensies samen komen en bereikbaar en beschikbaar voor ons zijn. Een TIJD waarin wij in staat zijn het hoogste potentieel aan mogelijkheden voor onsZelf, voor onze naasten en voor de Mensheid en de Aarde aan te trekken. Dit is de Tijd om dit potentieel als zaden van Licht en Liefde te planten in ons Hart en in Ons Lichaam dat de aarde is. Zo maken wij het mogelijk dat deze dimensies zich kunnen manifesteren in ons leven en hier op aarde. Inner Quest is gedurende de laatste jaren van collectieve groei en verandering gevormd door verdieping van Wijsheid, Liefde en Scheppingskracht. Op 21 december 2012 heeft deze groei zich gekristalliseerd in een nieuwe naam: I AM, akademie voor Zelfmeesterschap en Realisatie van het Hogere Zelf. In de komende jaren wilt I AM deze groei van Liefde en Licht van de mensheid vanuit Hart en Ziel en met inzet van de kwaliteiten die haar gegeven zijn ondersteunen en dit nieuwe Licht en deze nieuwe Liefde Samen met anderen meer en meer belichamen en manifesteren.

De naam I AM verwijst naar de IK BEN kracht die in ieder van ons aanwezig is en vertegenwoordigt de realisatie en actualisatie van het Hogere Zelf in ons dagelijks leven waar we samen naar toe aan het groeien zijn.

lezingen - lezingen
De Qhapaq Nan - Qhapaq Nan, leven in waarachtigheid, liefde en vreugde.
Leergang Heling en Transformatie Technieken - Transformatie technieken, Leergang Sjamanistische Heling, Inca medicijn training, incamedicine, energetische heling, opleiding sjamanistische heling
Heling Praktijk Inner Quest - Heling praktijk Inner Quest
missie en visie - missie en visie
activiteiten - activiteiten
Avani van Leeuwe - Avani van Leeuwe
praktische info & contact - praktische info & contact


innerquest - i am, het hogere zelf, qhapaq nan, akademie, zelfmeesterschap, sjamanisme, inca, heling, sjamanistische heling, medicijnwiel, sjamaan, energetische heling, lichtwerk
munayki -
Flash CMS Olga Flash content management system flash web design, rich internet applications, ria, photography